วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หลักสูตร เรียนรู้เข้าใจทันภัยอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเรากำลังอยู่ในยุคสารสนเทศ ซึ่งอินเตอร์เน็ตคือตัวแทนหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ระบบการสื่อสารโทรศัพท์สาธารณะ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันและเดิมทีเดียวการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตจะจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะด้านการศึกษาและการวิจัยในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยผู้ใช้งานคือ คณาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการใช้งานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล แฟ้มโปรแกรม หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีราคาถูกลง สามารถซื้อหามาใช้งานได้ง่าย จึงมีการพัฒนาและนำเสนอเนื้อหา(Content) สู่อินเตอร์เน็ตมากขึ้น อินเตอร์เน็ตจึงเริ่มขยายตัวมากขึ้นตามลำดับนอกจากด้านการศึกษาและวิจัยแล้วยังมีการใช้ประโยชน์เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร ด้านความบันเทิงและข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งทุกวันนี้คนทั่วไปกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ แต่จริงๆแล้วอินเตอร์เน็ตคืออะไร มีการทำงานหรือมีบริการอย่างไร จะเข้าถึงและใช้งานได้อย่างไร และถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลที่มีอยู่มากมายจากระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันจะทำอย่างไรหลักสูตรนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานต่อไป